blog-title Aktuelt

Aktuelt

Om du ikkje kan komme til byen – så kan byen komme til deg!

Vil du at den lokale butikken pakkar varer ferdig for deg som du kan hente i butikken? Vil du ha varer gratis frakta heim til deg? Butikkane i lista under her gir ekstra service i den unntakstilstanden vi er i.Ring eller gå inn på nettsida, facebook eller instagram til den enkelte butikk. Finn du noko […]

Les meir

God helge-handel

Låg kundetettleik, gratis parkering i ein time i Strandgata, serviceinnstilte butikktilsette og kundar som tek corona-omsyn, og bevisst bruk av lokale forretningar; – det er argumenta mange av dei som handla i Florø sentrum i dag kjem med når vi spør kvifor dei «er i gata». Vi har prata med butikkar i Florø sentrum, og […]

Les meir

Daglegvarebutikkar hjelper deg

Du kan få hjelp frå FLORØ FRIVILLIGSENTRAL til praktiske gjeremål som til dømes henting/levering heim av naudsynte varer frå matvarebutikk, apotek og andre praktiske oppgåver du treng hjelp med. Telefon for praktisk hjelp: 97 99 18 02. For daglegvarebutikkane gjeld i tillegg følgande om du ikkje kan gå i den fysiske butikken: EUROSPAR KROKANE – tlf. 57 74 […]

Les meir

Svar på spørjeundersøking

Forrige veke utførte Byen Vår Florø ei spørjeundesøking om konsekvensar av koronaviruset for publikumsretta verksemd i Florø sentrum. Pr. 21.03.2020, viste resultata seg som bilda her viser. Det er 44 bedrifter som har svart på undersøkinga, og dette er viktig dokumentasjon på den tøffe situasjonen vi no står i.Endringar skjer kvar dag, og vi kjem […]

Les meir

Legg arrangement og organisasjonen din ut på florø.no!

Florø.no skal bli den viktigaste inngangsportalen til Flora-samfunnet. Her finn du m.a ein felles arrangementskalender for kulturlivet i Flora. Derfor er det viktig at du registrerer din frivillege organisasjon og dine arrangement! Både sider og arrangement er naturlegvis heilt gratis å legge inn. 1 • Slik registerer du deg Rull ned her på framsida til […]

Les meir

Opprett organisasjon og arrangement på florø.no!

Florø.no skal bli den viktigaste inngangsportalen til Flora-samfunnet. Her finn du m.a ein felles arrangementskalender for kulturlivet i Flora. Derfor er det viktig at du registrerer din frivillege organisasjon og dine arrangement! Både sider og arrangement er naturlegvis heilt gratis å legge inn. 1 • Slik registerer du deg Rull ned her på framsida til […]

Les meir