Bustad

Bustad

Bustadmarknaden i Kinn kommune er variert og god. Florø er ein by i vekst og utvikling der det stadig vert opparbeida nye byggjefelt og bygd nye leilegheiter – også i tettstadene rundt Florø.

Sjå kinn.kommune.no for generell info om bustadbygging.

Bustader til sals i Florø

Treng du ein stad å bu i Florø? Den enklaste måten å få oversikt over bustader til sals eller leige er å bruke FINN.no.