Jobb og utdanning

Jobb og utdanning

Flora er ein viktig industrikommune. Dei viktigaste bransjane er oljerelaterte tenester og fiske- og oppdrettsrelatert industri. I tillegg har vi ei rekke små og mellomstore verksemder innan fleire bransjar som t.d. IT, bygg, arkitekt, reiseliv, skule, handel og service.

Ledige stillingar

Sjå finn.no og nav.no

Utdanning

Flora vidaregåande skule • Sjå flora.vgs.no

Flora kulturskule • Sjå florakulturskule.no

Barneskular og ungdomsskule • Flora har mange flotte barneskular og ein stor og god ungdomsskule. Sjå flora.kommune.no

Andre utdanningstilbod • folkeuniversitetet.no

Generell info om utdanning

Kontakt Flora kommune (flora.kommune.no) tlf. 57 75 60 00 (Informasjon og Service).