Trykk på knappen for å vise kartet.

Adresse & Kontakt

Our Address

Strandgata 17, Florø

Nettsted:

bilder tilsetteMaritim Forening Sogn og Fjordane er ei interesseforeining for verksemder med havromsbasert aktivitet i Sogn og Fjordane. Vi har 60 medlemsverksemder som er lokalisert i 14 av fylket sine 26 kommunar.

Vi ønsker å bidra til at medlemsverksemdene får styrka sin innovasjon- og konkurranseevne slik at dei kan realisere auka verdiskaping. For å nå dette målet skapar vi samlingsplassar for leverandørane med havromsbasert aktivitet. Vi synleggjer kompetansen i fylket, både mellom aktørane sjølve og for aktørar utanfor fylket. Vidare knyt vi saman næringsliv og utdanningsinstitusjonar
og vi hentar inn og distribuerer marknadsinformasjon