Niprox

Kontakt

Adresse

Leirvåggata 1, Florø

GPS

61.5999354, 5.0483257

Telefon

Web

Niprox Technology er en ledende leverandør av teknologi og tjenester rettet mot vannbehandling i lukkede vannbårne varme- og kjøleanlegg. Ved fjerning av oksygen, partikler og belegg, samt justering av pH sørger vi for at de vannbårne anlegg får:

Betydelig forlenget levetid • Redusert energibruk • Mindre vedlikeholdsbehov


Her finn du oss