Svar på spørjeundersøking

Svar  på  spørjeundersøking

Forrige veke utførte Byen Vår Florø ei spørjeundesøking om konsekvensar av koronaviruset for publikumsretta verksemd i Florø sentrum.
Pr. 21.03.2020, viste resultata seg som bilda her viser.
Det er 44 bedrifter som har svart på undersøkinga, og dette er viktig dokumentasjon på den tøffe situasjonen vi no står i.
Endringar skjer kvar dag, og vi kjem til å følgje opp med ei tilsvaranda undersøking ila denne veka.
Ved å samanlikne undersøkingane, får vi sett korleis utviklinga endrar seg frå veke til veke.
Undersøkinga vil brukast opp mot kommune og styresmakter i forhold til tiltakspakkar.