Byen Vår Florø er ei foreining som mellom anna jobbar med utvikling og gjennomføring av store og små aktivitetar og arrangement i Florø sentrum. Street art, bedriftsmeisterskap i leik og smaksfestivalen Godt i Gapet viser spennvidda av kva vi gjer for å skape trivsel. Ring gjerne og snakk med oss – om alt eigentleg!

Foreininga sin visjon er at Florø skal vere ein attraktiv og opplevingsrik by for bebuarar, tilreisande og turistar heile året.

Byen Vår Florø jobbar også med samhandling og utvikling i handel- og servicebransjen. Det skal vi klare gjennom å legge til rette for kompetanseheving, god informasjonsflyt mellom aktørane og felles arbeid for aktivitet og nyetablering.

Portalen www.florø.no blir vår viktigaste informasjonskanale der vi håpar du som brukar finn fram til det du treng. Her vil du finne informasjon om alt frå opningstider i butikkar, konsertar, parkering og kommunale tenester.

Bruk byen vår – dag og natt! :)

Adresse

Adresse:

Strandgata 34, Florø

Telefon:
Nettside:
Kontakt organisasjonen

Opningstider

Mandag

09:00-15:00

Tysdag

09:00-15:00

Onsdag

09:00-15:00

Torsdag

09:00-15:00

Fredag

09:00-15:00

Laurdag

-

Søndag

-