Velkommen til Florø!

Over 12.000 innbyggjarar bur i Norges vestlegaste bykommune, Flora. Med bysenteret Florø har vi bokstavleg talt mykje å by på.

Vi bur frå kyst til bre, frå øyar til fjelltoppar og mellom strand, gater og åsar – i ein spektakulær natur og eit ressursrikt område som gir grobotn til eit rikt fritidsliv og eit viktig og verdiskapande næringsliv for landet. Florø er også inngangsportalen til fjord-regionen som National Geographic har kåra til verdas mest ettertrakta reisemål.

Her på florø.no skal du kunne finne det meste om det å bu i og besøkje Florø. Og du; ha ein fin dag då, du :)

Flora samfunnshus. Logo.

Sjå nettsida til Flora samfunnshus for meir detaljert info om kva som skjer der.

Gå til Flora samfunnshus

Representerer du ein organisasjon?

Dersom du representerer ein organisasjon i Florø kan du registrere deg for å legge ut informasjon om organisasjonen din og publisere arrangement.

Har du spørsmål? Kontakt oss på post@byenfloro.no