Flora Industri og Næringsforening har som mål å arbeide for industriutvikling, næringsutvikling og innovasjon i kommunen. FIN skal koordinere og fremje medlemmane sine synspunkt på område av felles interesse. FIN skal vere ein møtestad for utveksling av erfaringar og nye idear

www.florain.no

Adresse

Adresse:

Strandgata 17, Florø

Telefon:
Nettside: